การคลอดก่อนกำหนด มีอันตรายอย่างไรบ้างโดยปกติของการตั้งครรภ์แล้วนั้น ในทางการแพทย์จะนับเป็น 40 สัปดาห์ และสามารถพร้อมคลอดได้ในสัปดาห์ที่ 37 เป็นต้นไป การคลอดก่อน 37 สัปดาห์ จึงเรียกว่า การคลอดก่อนกำหนด

สาเหตุของการคลอดก่อนกำหนด
สาเหตุของการคลอดก่อนกำหนด อาจเกิดจากสาเหตุดังนี้
- การตั้งครรภ์ลูกแฝด
- มีประวัติการคลอดบุตรก่อนกำหนด
- มีพยาธิสภาพที่มดลูก เช่น มีเนื้องอกมดลูกขณะตั้งครรภ์
- เกิดจากพฤติกรรม เช่น ยกของหนัก ทำงานหนัก ไม่ระวังตัวเอง เกิดการกระทบกระเทือน เป็นต้น

อาการของโรค
อาการเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด จะมีอาการหน่วงลงท้องน้อย มดลูกมีการแข็งตัว ทำให้หน้าท้องแข็งตัวเป็นระยะ และอาจมีมูกเลือดปนออกมาด้วย หากมีอาการดังกล่าว จึงควรรีบไปพบแพทย์ทันที ซึ่งหากเป็นการเจ็บคลอดก่อนกำหนดจริง ต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง

การดูแลจากแพทย์
แพทย์จะประเมินความรุนแรงของการเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด โดยดูจากอายุครรภ์ การตรวจประเมินปากมดลูกและการใช้เครื่องมือเพื่อประเมินการหดรัดตัวของมดลูก ซึ่งแนวทางการรักษาของหมอจะพยายามยับยั้งการหดรัดตัวของมดลูกเพื่อยืดระยะเวลาการตั้งครรภ์ออกไปให้จนถึงครบกำหนดคลอด ซึ่งจะใช้ระยะเวลาสำหรับตรวจประเมินประมาณ 30 นาที การตรวจด้วยเครื่องมือจะเป็นการบอกสุขภาพของเด็กในครรภ์ และประเมินการเจ็บครรภ์ตลอดได้ หากไม่สามารถยืดต่อไปได้ ก็จะเตรียมตัวในการคลอดทารกก่อนกำหนดต่อไป

ความเสี่ยง และอันตราย
ทารกที่คลอดก่อนกำหนด จะมีความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน เรื่องที่สำคัญคือการหายใจ เนื่องจากปอดอาจยังพัฒนาไม่ดีพอ ทำให้หายใจเองได้ยากลำบาก นอกจากนั้นอาจมีน้ำหนักตัวน้อย บางรายไม่สามารถรับสารอาหารทางปากได้ และอาจส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กในอนาคตอีกด้วย หากคลอดก่อนกำหนด จึงต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด

การป้องกันการเจ็บคลอดก่อนกำหนดที่ดีที่สุด คือการที่ได้รับการดูแลจากแพทย์ในขณะตั้งครรภ์ รวมถึงการดูแลตนเองของคุณแม่ ที่ไม่ทำพฤติกรรมเสี่ยงให้เจ็บคลอดก่อนกำหนด เช่น ทำงานหนัก ยกของหนัก เป็นต้น ก็จะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ลดลงไปได้มาก


บทความที่เกี่ยวข้อง

ป้องกันอาการ 7 อย่างในช่วงตั้งครรภ์

ในช่วงตั้งครรภ์ อาการผิดปกติต่างๆ อาจเกิดขึ้นได้เสมอ จนบางครั้งเราไม่ทราบว่าอาการเห

ดำเนินชีวิตอย่างไร ให้ปลอดภัยเมื่อตั้งครรภ์

การดูแลตนเอง และดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังในช่วงตั้งครรภ์ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ช

แฟชั่นต้องห้ามสำหรับคนท้อง

ในช่วงตั้งครรภ์ สาวๆ เราก็ไม่ควรปล่อยตัว ควรดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง และรู้จักแต่ง

เทคนิคดีๆ ที่ช่วยให้คุณแม่ตั้งครรภ์สบายตัวขึ้น

ในการตั้งครรภ์ ฮอร์โมนเพศจะเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ส่งผลให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆ

ในช่วงตั้งครรภ์ ระวังไตรกลีเซอไรด์สูง!!

หากว่าคุณกำลังตั้งครรภ์อยู่ ภาวะที่คุณควรระมัดระวังไม่แพ้ภาวะอื่นๆ นั่นคือ ภ

ตัวบวมเมื่อตั้งครรภ์ อันตรายหรือเปล่านะ

ในช่วงที่เราตั้งครรภ์ ฮอร์โมนในร่างกายจะเปลี่ยนไป และยังมีอาการแปลกๆ รวมถึงภาวะแปล